Danish English
danish diversity charter

Socialt samvær

Lær jeres kolleger at kende

Kender I hinanden godt og har et tæt forhold til jeres kolleger, bliver I bedre til at samarbejde og til at forebygge stress og mistrivsel. Giv jer derfor tid til at stoppe op i en travl hverdag og tale med kollegerne om alt det uden for arbejdet.

lær jeres kolleger at kende

Måske har jeres medarbejdere kompetencer, som kunne være til stor gavn i en anden afdeling eller team i virksomheden. Det finder I aldrig ud af, hvis ikke I taler om, hvad I hver især laver. Både på arbejdet og i fritiden. Mange kompetencer og interesser ligger skjult og kommer derfor ikke i spil på arbejdspladsen. Det er synd, for det kan faktisk bidrage til faglig nytænkning og større produktivitet.

Hvis I vil sikre regelmæssig videndeling – både i jeres team og på tværs af afdelinger – kan I sætte det i kalenderen. Det kan være som et egentlig møde, men fælles morgenmad hver uge kan også være et forum for videndeling, og når I mødes uformelt, er der mere plads til også at snakke om de personlige interesser, relationer og evner, I måske ikke ved har relevans for arbejdspladsen.

Samtidigt giver det et rigtig godt arbejdsmiljø, at I kender hinanden godt og interesserer jer for hinanden. Kolleger, der spiller musik i fritiden, kan underholde til et firmaarrangement. Og kolleger, der har relation til andre lande, kan bidrage med spændende mad. 

Læs mere om sociale relationers betydning for samarbejde.

Lær at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Sammenkomster

Det er enormt givende for forholdet mellem kollegerne at mødes uden for arbejdstiden. Når arbejdspladsen er ramme for sammenkomster og arrangementer, styrkes de sociale relationer mellem medarbejderne, hvilket igen styrker samarbejde og trivsel.

sammenkomster

Det er oplagt at mødes til den årlige julefrokost eller sommerfest, men I kan også udnytte andre lejligheder til at styrke de sociale relationer. Forhør jer blandt kollegerne, om nogen har idéer til spændende arrangementer eller opfind nye arrangementer, hvor I lærer hinanden bedre at kende.

Hvis sociale sammenkomster skal påvirke arbejdsmiljøet positivt, skal de appellere til alle. Vær derfor opmærksomme på, hvordan der kommunikeres omkring de sociale arrangementer, og tænk over om I ubevidst udelukker nogen ved eksempelvis at målrette arrangementet en særlig faggruppe, alderssegment eller ved at have firkantede planer for mad og drikke.

Er der medarbejdere, der ofte melder afbud til sociale arrangementer, så spørg ind til, hvorfor de vælger dette fra. Det skal selvfølgelig være valgfrit at deltage, men måske er det tidspunktet, traktementet eller aktiviteterne, som gør det svært for vedkommende at være med. Får I baggrundshistorien kan I måske tilpasse formen, så alle kan være med.

Læs mere om sammenhold og social kapital på arbejdspladsen.

Læs om fredagscafeer hos Politiet.

Markering af højtider og mærkedage

Højtider og mærkedage er festlige begivenheder og oplagte muligheder for at ryste medarbejderstaben tættere sammen. Har I overvejet at markere mærkedage, som ikke alle kollegaer kender til i forvejen?

markering af højtider og mærkedage

Mange danske virksomheder pynter op til jul og påske, og måske holder I julefrokost og fejrer fastelavn eller Sankt Hans. Men har I tænkt på også at fejre den muslimske højtid eid-ul-fitr i kantinen eller tænde ottearmede lysestager på den jødiske chanukah? Måske har I en medarbejder, der fejrer den hinduistiske højtid, Diwali, og som kan vise jer, hvordan sådan en fest foregår. Højtider har en fantastisk tendens til at bringe folk sammen og skabe en positiv stemning, så hvorfor ikke udnytte dette potentiale for at indvirke positivt på trivslen blandt alle jeres medarbejdere uanset religiøs baggrund.

Derudover kan det være gavnligt, at I er åbne overfor at integrere uvante elementer såsom anderledes pynt, mad eller selskabslege i markeringen af de velkendte mærkedage. Julen fejres af de fleste i Danmark uanset religion, så vær åbne over for andre juletraditioner end jeres egne og sørg for, at alle har mulighed for at bidrage til julehyggen. Det bringer jer tættere sammen.

Læs mere om Højtidskalenderen og download app’en.

Inspiration til at inddrage religion på arbejdspladsen.

Læs mere om julehygge i Arriva.

Tal pænt til hinanden

Hver arbejdsplads har sin egen jargon, og nogle talemåder og historier som er gennemgående for omgangsformen. Jeres sproglige vaner påvirker stemningen og arbejdsmiljøet og kan påvirke rummeligheden.

tal pænt til hinanden

Der tales ofte om, at mandsdominerede arbejdspladser med en bramfri jargon kan virke frastødende på kvinder, homoseksuelle og personer med et stærkt religiøst tilhørsforhold. Nye medarbejdere og medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål, kan misforstå sarkasme og have svært ved at følge indforståede talemåder. Pas i det hele taget på med sarkasme, da humor og ironi gør det svært at blive taget alvorligt og vanskeligt at bringe konfliktfyldte emner frem.

Tænk over, hvordan I taler til hinanden, og hvem I ubevidst risikerer at ekskludere på grund af jeres sprogbrug. Tænk også over, hvilket sprog I bruger, når I er uenige – sprog kan forebygge og nedtrappe konflikter, hvis I er bevidste om at holde en god tone og være konstruktive i jeres formuleringer.

Læs om sprogets betydning for konflikter.

Læs om hvordan I kan forebygge mobning på arbejdspladsen.

Uden mad og drikke…

De fleste spiser frokost på arbejdspladsen, og mad er også tit omdrejningspunktet for socialt samvær blandt kolleger. Men vi har hver især særlige madvaner, og det skal der tages højde for, hvis alle skal befinde sig godt på arbejdspladsen.

uden mad og drikke

Frokostpausen er et dagligt forum for at tale med sine kolleger og vende dagens begivenheder med hinanden. Det er vigtigt, at seancen kan rumme forskellighed, så der er plads til alle uanset hvad og hvor meget de enkelte spiser, da det har en positiv indvirkning på sammenholdet, at alle spiser sammen. Serveres der mad på arbejdspladsen, bør ingredienserne tydeligt fremgå, så allergikere og andre kan gå uden om de madvarer, de ikke spiser, uden at skulle spørge.

Når der afholdes sociale arrangementer på arbejdspladsen, er mad og drikke afgørende for, om alle oplever at være velkomne. Serveres der overvejende kødretter, er det svært for vegetarerne at være med, og drikker flertallet tæt, kan det være vanskeligt at sige nej til alkohol. Tænk over, hvordan I sikrer, at arrangementet kan rumme alle, uanset madvaner og temperament.

Har I medarbejdere, der faster i perioder, er det en god idé at tale med dem om, hvordan I undgår, at fasten påvirker arbejdet. Det kan fx ske ved at lægge vagtplanen anderledes.

Læs Arrivas pjece om ”god Ramadan”.

Pause på mange måder

Pauser har betydning for effektiviteten, arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen og modvirker stress. Hvilke pauser medarbejderne har brug for afhænger af arbejdets karakter, branchen og i høj grad også af personlighed og temperament.

pause på mange måder

Pauser giver ny energi, større overblik og overskud, og betyder, at medarbejderne bedre kan vurdere arbejdsopgaverne og har større kapacitet for at udvikle nye ideer og finde kreative løsninger. Derfor er en sund pausekultur afgørende for virksomhedens præstationer. Det anbefales, at der gives klare retningslinjer for, hvordan og hvornår pauser kan holdes, og at ledere og tillidsrepræsentanter går forrest og insisterer på, at der skal holdes pause, også selvom der er travlhed i arbejdet.

Derudover skal pauser tilpasses til de enkeltes behov og arbejdets karakter. Har I stillesiddende arbejde kan det være givende at kunne bevæge sig og få frisk luft i sine pauser. Løber I derimod rundt hele dagen eller har et højt støjniveau, har medarbejderne snarere behov for at sidde stille i ro og mag. Nogle vil gerne ud for at ryge i løbet af arbejdsdagen, men det er efterhånden ikke velset på mange arbejdspladser. Andre har behov for at ringe til deres læge eller foretage andre private telefonsamtaler og andre igen vil gerne kunne bede eller meditere. Det kan være et stressmoment i sig selv, hvis medarbejdere oplever, at skulle holde pause i smug, og det giver utilfredshed, hvis det ikke er alle, der har adgang til pauser.

Læs mere om pausekultur og hvordan pauser modvirker stress.

Tilbage til Kategorivisning:Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline