Danish English
danish diversity charter

Eksterne relationer

Mødet med kunder og brugere

I mødet med kunder og brugere er det en stor styrke at have en mangfoldig medarbejderstab. Medarbejdere, som kan sætte sig ind i sine kunder og brugeres behov, giver bedre service og mere tilfredse kunder.

mødet med kunder og brugere

Unge kunder søger derhen, hvor de betjenes af andre unge. Plejehjemsbeboere føler sig trygge, når de møder genkendelige ansigter blandt personalet og måske kan udtrykke sig på sit eget sprog. Som befolkningssammensætningen i Danmark ændrer sig og bliver mere mangfoldig, bliver det vigtigere og vigtigere at afspejle dette blandt medarbejderne. En del arbejdspladser har netop målsætninger om at afspejle befolkningen, fx i andelen af etniske minoriteter. Den samme målsætning kan være relevant for andre minoriteter, fx at aldersfordelingen blandt medarbejderne afspejler den i befolkningen.

Mødet med kunder eller brugere kan i høj grad betragtes som et kulturmøde, og ligesom i kulturmøder mellem kolleger er det afgørende at forblive åben, når man møder en person, der er anderledes end en selv. Har man mange kolleger, som er anderledes end en selv, får man lettere ved at håndtere kundernes forskelle. Således kommer mangfoldighed til gavn i alle relationer.

Læs mere om hvordan mangfoldighed styrker kundeplejen på Aarhus Sygehus.

Læs mere om hvordan sproglige kompetencer bruges i kundeservice hos Tryg.

Læs hvordan ungarbejdere bidrager til udviklingen hos Arriva og Golden Days.

Samarbejde med andre virksomheder

Ved at arbejde systematisk med mangfoldighed, kan I inspirere alle I samarbejder med. Samtidig giver det god mening også at tænke i forskelle, når I vælger leverandører og partnere.

samarbejde med andre virksomheder

Står I overfor at skulle vælge mellem flere potentielle samarbejdspartnere, så brug jeres viden om mangfoldighed til at træffe et velovervejet valg. De virksomheder, som er anderledes end jer i organisering, medarbejdersammensætning, forretningsmodel eller andet, kan være et godt supplement og give jer vigtig viden og inspiration til forandringer.

Arbejder I over grænser, er det en stor fordel at have medarbejdere, der kender til kultur, sprog og økonomi i de lande, I samarbejder med. Sørg for lære hinanden at kende, så I kan drage nytte af de kompetencer, I har inden for døren. Måske sidder der en medarbejder i regnskabsafdelingen, som kan portugisisk og kan hjælpe jer til at få kontakt til samarbejdspartnere i Brasilien?

Lad jeres medarbejderes forskellighed være til inspiration for andre. Hvis I er rigtig ambitiøse, kan I sætte det som et krav for underleverandører, at de også skal sætte mål for mangfoldighed og/eller social ansvarlighed.

Læs mere om CSR (Corporate Social Responsability).

Få inspiration til ansvarlig leverandørstyring af CSR Kompasset.

Højtider og mærkedage

På de fleste danske arbejdspladser, i butikker og i gadebilledet markeres højtider som jul og påske traditionelt med oppyntning og særlig mad. Hvorfor ikke også markere andre religioners højtider?

markering af højtider og mærkedage

Der er masser af muligheder for at bruge religiøse højtider og andre mærkedage som et aktivt redskab til at målrette ydelser mod nye/forskellige kundegrupper. Eksempelvis peger flere på, at den danske detailhandel slet ikke udnytter det potentiale, der er for at øge indtjeningen, når der fejres ramadan og eid i Danmark.

Også virksomheder i andre brancher kan have gavn af at markere højtider og mærkedage – både religiøse og verdslige – og dermed signalere, at virksomheden har globalt udsyn og kender sine kunder og brugere. Det kan gøres på kommunikationsplatforme eller fysisk i kundeservicecentre, butikker og lignende.

Hvis I vil lære mere om de seks største religioners markering af højtider og være informeret om datoer, kan I hente Højtidskalenderen som applikation. Applikationen er gratis, så alle medarbejdere og samarbejdspartnere kan opfordres til at gøre det samme.

Læs mere om Højtidskalenderen.

Læs mere om reklame målrettet andre religiøse højtider end de kristne.

Nye markeder og kundegrupper

Medarbejdernes personlige erfaringer og netværk kan bidrage med vigtige indsigter for virksomheden. Mangfoldighed giver mulighed for at afspejle et bredere kundegrundlag, opnå viden om nye kundegrupper og udvide virksomhedens netværk.

nye markeder og kundegrupper

Mangfoldigheden bidrager med en vigtig indsigt for virksomheder, der opererer på et internationalt marked. Kendskab til lokale markeder, myndighedskrav, kulturer, kontakter og sprog kan være afgørende for at opnå adgang til og operere på nye markeder. Her kan medarbejdere med rødder i de relevante lande være nøglen til succes.

Medarbejdere i forskellige befolkningsgrupper kan desuden være indgangen til at udvide forretningen til nye kundegrupper. Er der noget i kommunikationen eller produktionen, som gør, at jeres produkter bruges af flere mænd end kvinder, unge end gamle? Tal med jeres medarbejdere om, hvad de selv bliver påvirket af som kunder og brugere, og træk på deres personlige viden, når I optimerer forretningsstrategien. På den måde kan medarbejdernes forskellige viden også være en mulighed for at udvikle nye produkter og strategier.

Ønsker I at øge eksporten til udlandet, kan I finde relevante kandidater med globale kompetencer på Eksportjob.dk.

Læs hvordan eksportvirksomheden Pressalit drager nytte af medarbejdernes forskellige baggrunde

Læs hvordan Radiometer har fået adgang til nye markeder via medarbejdernes kompetencer.

Synliggør jeres indsats

Der er gode historier i mangfoldigheden på jeres arbejdsplads. Fortæl dem og skab positiv opmærksomhed omkring jer selv. Vis jeres kunder, samarbejdspartnere og potentielle medarbejdere, at I har højt til loftet.

synliggør jeres indsats

Ligesom I fortæller medarbejderne det, er det nødvendigt at fortælle omverdenen, at mangfoldigheden er et valg. Det kan I blandt andet gøre ved at fortælle om, hvordan konkrete medarbejdere bidrager positivt til forretningen med deres unikke evner og viden. De gode historier om mangfoldigheden kan synliggøres på jeres hjemmeside og sociale medier, ligesom fagblade og lignende kan være interesserede i at bringe dem.

I kan også vælge at sætte tal på mangfoldigheden. Det kan gøres ved at opgøre, hvor mange sprog, der tales på arbejdspladsen, hvor mange år, der er mellem den yngste og den ældste medarbejder, hvordan kønsfordelingen er osv. Opgør også gerne, hvordan dette fordeler sig på de forskellige niveauer, så I fx viser, hvor mange kvindelige ledere eller ledere med etnisk minoritetsbaggrund I har. Husk dog, at persondataloven gælder for personaleadministration.

Priser som Integrationspriserne og CSR People Prize honorerer arbejdspladser, som gør en ekstra indsats for mangfoldighed og kan give massiv positiv omtale. Flere kommuner uddeler desuden lokale integrationspriser.

Arriva har sat ansigt på mangfoldigheden i dette magasin med portrætter af 20 forskellige medarbejdere.

Kontakt sekretariatet for ”Det danske charter for mangfoldighed”, hvis I har en god historie, I vil have ud.

Mangfoldig kommunikation

Virksomheders ansigt udadtil tegnes i dag i høj grad på hjemmesider og på sociale medier som Facebook og LinkedIn. Der er vide muligheder for at tænke mangfoldighed ind i kommunikationen.

mangfoldig kommunikation

I dag er hjemmesiden alle virksomheders ansigt udadtil. Derfor er det væsentligt, at I her viser, hvem I er i skrift og billeder. Endnu vigtigere er det, at I tænker over, hvem I henvender jer til. Er hjemmesiden kun på dansk, udelukker I indirekte kunder, som ikke taler dansk. Oplever I, at nogle befolkningsgrupper er helt fraværende blandt jeres kunder og brugere, kan I inddrage medarbejdere fra disse grupper og lade dem vurdere kommunikationen. Har I ingen medarbejdere, der tilhører de fraværende grupper, kan det være en del af forklaringen.

Det kan have en stærk signalværdi at skrive mangfoldighed ind i virksomhedens værdigrundlag og personalepolitik og synliggøre dette på hjemmesiden. I kan også her vise, at I har skrevet under på ”Det danske charter for mangfoldighed”. Signalet styrkes, hvis I kobler det til historier om konkrete tiltag og resultater inden for mangfoldighed.

Fordelen med de nye medier som Facebook, LinkedIn og Twitter er, at de er interaktive, og giver mulighed for, at virksomheden taler med mangfoldige stemmer. I kan eksempelvis lade medarbejdere på alle niveauer og funktioner komme til orde og fortælle om hver deres arbejdsområde. Det giver kunder og andre læsere indblik i nuancerne i jeres forretning og viser jer som det kollektiv af forskellige mennesker, I også er.

Læs her hvordan Tryg har brugt sociale medier til at vise socialt engagement.

Virksomhedens sociale ansvar (CSR)

Ved at have fokus på mangfoldighed og dermed værdsætte medarbejdernes forskelle, er man som virksomhed automatisk med til at tage et socialt ansvar. Det er oplagt at supplere det sociale ansvar for jeres medarbejdere med at tage aktivt ansvar for samfundet omkring jer.

virksomhedens sociale ansvar

Erhvervslivets sociale ansvar betegnes også ofte som CSR – en forkortelse af det engelske Corporate Social Responsibility. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar for sine omgivelser: det kan være alt fra menneskerettigheder over miljø og klima til almene sociale vilkår. Der kan tages socialt ansvar på et hav af måder og i forskellig skala.

De fleste brancher har udviklet specifikke erklæringer om god adfærd som virksomheder kan tilslutte sig. Flere og flere virksomheder vælger desuden at arbejde aktivt med specifikke mærkesager, som relaterer sig til deres kerneforretning. Virksomhedens sociale ansvar kan munde ud i aktiviteter som at tage lokale unge ind i praktik, støtte frivillige foreninger og sociale projekter, lade medarbejderne være frivillige i arbejdstiden eller noget helt fjerde.

For virksomheder, der opererer globalt, kan det desuden være aktuelt at forholde sig til børnearbejde, korruption, lønvilkår, arbejdstid osv. for deres udenlandske afdelinger eller underleverandører. De største danske virksomheder har pligt til i den årlige ledelsesberetning at oplyse, hvordan de tager socialt ansvar.

Læs mere om CSR.

Læs hvorfor social ansvarlighed betaler sig.

Få inspiration til ansvarlig leverandørstyring af CSR Kompasset.

Frivillig i arbejdstiden

Giv medarbejderne mulighed for at gøre en forskel i arbejdstiden. Det kan være til stor glæde for den enkelte medarbejder, men også til gavn for virksomheden, der får gladere medarbejdere med nye kompetencer og perspektiver.

frivillig i arbejdstiden

Nogle virksomheder vælger at tage socialt ansvar ved at lade sine medarbejdere arbejde frivilligt for en god sag i arbejdstiden – fx en time hver måned. Det kaldes Corporate Volunteering. Dermed får medarbejderne mulighed for at gøre en forskel med arbejdsgiverens opbakning inden for det område, som interesserer dem.

For arbejdspladsen kan det have stor værdi, fordi medarbejderne bruger deres faglighed på en ny måde i det frivillige arbejde, og dermed får læring som kan være til gavn for virksomheden. Desuden er det en meget konkret og virksom måde at tage socialt ansvar og giver rigtig gode personhistorier, som kan synliggøre virksomhedens engagement.

Læs mere om Corporate Volunteering.

Læs hvorfor Microsoft har valgt at lade medarbejderne være frivillige i arbejdstiden.

Læs hvordan medarbejdernes frivillige engagement skaber værdi for virksomheden hos Implement Consulting.

Tilbage til Kategorivisning:Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline