Danish English
danish diversity charter

Derfor skaber mangfoldighed værdi

Innovation og produktudvikling

Mangfoldighed er ofte lig med forskellige indgangsvinkler og perspektiver, som kan føre til større kreativitet og nytænkning.

innovation og produktudvikling

Inddragelse af alle medarbejderes særlige viden kan medvirke til udvikling af anderledes ideer. Når vi møder andre synspunkter eller perspektiver end vores egne, udfordres vi til at tænke nyt. Muligheden for at kombinere forskellig viden kan i sidste ende danne grobund for udvikling af nye produkter eller forretningskoncepter. Endelig kan en mangfoldighed af kompetencer være en hjælp i udvikling og tilpasning af services til forskellige grupper af borgere og kunder.

Hvis mangfoldigheden skal resultere i nytænkning, er det afgørende, at forskellige kompetencer og erfaringer sættes sammen i mangfoldige teams. Desuden er det væsentligt, at I ikke lader jer afskrække af, at I er uenige. Konfrontationen mellem forskellige meninger og synspunkter giver innovative løsninger, og derfor er uenighed værdifuld, når den bruges konstruktivt.

Læs hvordan Microsoft Development Center har gjort mangfoldighed til en del af sin forretningsstrategi.

Læs hvordan Vopium har frembragt en innovativ forretningsmodel ved at kombinere medarbejdernes tekniske og personlige viden.

 

Tilfredshed hos kunder og medarbejdere

Det øger kunder og brugeres tilfredshed at møde medarbejdere, der kan sætte sig ind i deres behov og ønsker. På medarbejdersiden bidrager mangfoldighed ofte til et dynamisk og berigende arbejdsmiljø, som giver tilfredse medarbejdere.

tilfredshed hos kunder og medarbejdere

Jo mere forskellige jeres medarbejdere er, jo flere kundegrupper kan I tilgodese i jeres service, fordi I har indblik i de forskellige behov og ønsker, som I skal tilfredsstille. Kunderne føler sig forståede og anerkendte, når de møder medarbejdere, som er dygtige til kulturmøder og kan kommunikere mangfoldigt.

Ledes mangfoldigheden dygtigt, øges medarbejdertilfredsheden, fordi alle oplever, at deres personlige kompetencer inddrages og værdsættes. Dermed øges sandsynligheden for at udvikle og fastholde medarbejderne på arbejdspladsen.

Hos ISS er det blevet dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden er større i mangfoldige teams – og at det betyder højere indtjening for virksomheden.

Læs hvordan mangfoldighed giver bedre service af passagerene hos Arriva.

Nye markeder og kundegrupper

Medarbejdernes personlige erfaringer og netværk kan bidrage med vigtige indsigter for virksomheden. Mangfoldighed giver mulighed for at afspejle et bredere kundegrundlag, opnå viden om nye kundegrupper og udvide virksomhedens netværk.

nye markeder og kundegrupper

Mangfoldigheden bidrager med en vigtig indsigt for virksomheder, der opererer på et internationalt marked. Kendskab til lokale markeder, myndighedskrav, kulturer, kontakter og sprog kan være afgørende for at opnå adgang til og operere på nye markeder. Her kan medarbejdere med rødder i de relevante lande være nøglen til succes.

Medarbejdere i forskellige befolkningsgrupper kan desuden være indgangen til at udvide forretningen til nye kundegrupper. Er der noget i kommunikationen eller produktionen, som gør, at jeres produkter bruges af flere mænd end kvinder, unge end gamle? Tal med jeres medarbejdere om, hvad de selv bliver påvirket af som kunder og brugere, og træk på deres personlige viden, når I optimerer forretningsstrategien. På den måde kan medarbejdernes forskellige viden også være en mulighed for at udvikle nye produkter og strategier.

Ønsker I at øge eksporten til udlandet, kan I finde relevante kandidater med globale kompetencer på Eksportjob.dk.

Læs hvordan eksportvirksomheden Pressalit drager nytte af medarbejdernes forskellige baggrunde.

Læs hvordan Radiometer har fået adgang til nye markeder via medarbejdernes kompetencer. 

Effektiv og kvalificeret opgaveløsning

Når opgaver er komplicerede, er der brug for en større mangfoldighed af kompetencer. Forskellighed i alder, faglighed og erfaring kan give anledning til nye arbejdsgange og introduktion af nye teknikker, som fremmer kvalitet.

effektiv og kvalificeret opgaveløsning

I kan opnå en bedre og mere effektiv opgaveløsning ved at udnytte medarbejdernes forskellige kompetencer. Personer med forskellige uddannelser har hver sit faglige blik på en konkret opgave. Unge og gamle har forskelligt kendskab til teknologi og metoder. Således kan I finde den absolut bedste løsning og mest effektive fremgangsmåde, hvis I kombinerer alles viden.

Det kræver naturligvis, at I kender jeres medarbejdere og deres kompetencer, at I giver dem de bedst mulige vilkår for at udfolde sig, blandt andet ved at sætte dem sammen i mangfoldige teams. Husk, at I skal blive ved med at finde nye løsninger og forbedre processer, så det kan være gavnligt fra tid til anden at ryste posen og kigge på opgaver, teams og kompetencer igen. Er det stadig den bedste måde, I er organiseret på?

Læs hvordan Odense Jobcenter har skabt bedre resultater gennem mangfoldighed.

Læs hvordan unge og ældre medarbejdere hos Arriva drager nytte af hinandens kompetencer.

Læs hvordan Vestas’ konkurrenceevne øges af medarbejdernes mangfoldighed.

Branding og rekruttering

Mangfoldighed signalerer åbenhed, ansvarlighed og samfundsbevidsthed, hvilket gør arbejdspladsen attraktiv og etablerer et positivt brand over for potentielle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

branding og rekruttering

Mangfoldighed bidrager til at give jer et godt navn i offentligheden. Tager I ansvar for jeres medarbejdere og rummer mange slags mennesker, har I sikret jer gode ambassadører for virksomheden. Samtidig inspirerer I andre virksomheder til at sætte pris på forskellighed og bidrager dermed til at styrke lige muligheder for alle i samfundet generelt.

Hvis I kommunikerer de gode historier om mangfoldigheden på jeres virksomhed, giver det positiv omtale af virksomheden, som styrker kendskabet til jer, og dermed kundegrundlaget, og styrker jeres gode omdømme.

Når virksomheden formår at synliggøre sin mangfoldighed, tiltrækkes en bredere talentmasse, da flere kan se sig som en del af arbejdspladsen. Dermed er mangfoldighed med til at sikre, at I også kan rekruttere nye medarbejdere i fremtiden. Det kræver naturligvis, at I tænker mangfoldigheden ind i rekrutteringsprocessen, både når det gælder stillingsopslag, jobsamtale og ansættelse.

Mangfoldighed er vigtigt, når kandidater leder efter en ny arbejdsplads. Det viser en undersøgelse foretaget af StepStone.

Læs hvordan mangfoldighed har sikret lavt sygefravær og bidrager til rekruttering hos Metro Cash & Carry.

Tilbage til Kategorivisning:Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline