Danish English
danish diversity charter
 • Home
 • Mangfoldig Hverdag

Et redskab til mangfoldighed i praksis

Det danske charter for mangfoldighed har som mål at sætte forskelle i spil og skabe mere nytænkning og vækst på danske arbejdspladser. Derfor har vi udviklet et simpelt og konkret redskab til at drage nytte af mangfoldighed i hverdagen.

Mangfoldig hverdag indeholder 50 gode råd til konkrete hverdagssituationer, hvor mangfoldighed har betydning. De henvender sig til mellemledere og medarbejdere, som skal have hverdagen til at fungere med en gruppe forskellige kolleger, der alle kan noget helt særligt. 

Se rådene herunder eller download vores app i App Store eller Google Play og hav Mangfoldig Hverdag lige ved hånden!

Mangfoldig hverdag er udviklet i samarbejde med ISS, Arriva, Jobindex og Københavns Kommune.

 

Mangfoldighed i dagligdagen

Hver dag håndterer I mangfoldighed på arbejdspladsen, og forskelligheden blandt jeres kolleger, samarbejdspartnere, kunder og brugere kan være koden til bedre opgaveløsning, større arbejdsglæde og mere nytænkning. Det kræver, at I åbner øjnene for mangfoldigheden og er opmærksomme på mulighederne og på de ubevidste forestillinger, som kan stå i vejen for inklusionen. Her gives konkrete råd til hverdagssituationer, hvor mangfoldighed ofte spiller ind.

Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Indretning af arbejdspladsen
 • Tal pænt til hinanden
 • Fremtoning og påklædning
 • Planlægning af vagter, ferier og fridage
 • Uden mad og drikke…
 • Pause på mange måder
 • Det lille hensyn på særlige dage
 • Ledelse er ikke bare ledelse
 • Klar kommunikation forebygger konflikter
 • Vær stolte af jeres mangfoldighed

Rekruttering og fastholdelse

Ansættelse af en ny kollega åbner mulighed for at få nye og anderledes kompetencer inden for døren og dermed styrke jeres samlede præstationer. Men det kræver, at I åbner øjnene for mangfoldigheden og ikke bare skrider rutinemæssigt frem. Ligeledes kan mangfoldighed spille en afgørende rolle i at fastholde kernemedarbejdere. Hvis I er opmærksomme på den enkelte medarbejders personlige ønsker og kvalifikationer, bliver I langt bedre til fortsat at tilbyde udviklingsmuligheder og sikre arbejdsglæden.

 Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Hvad er det aktuelle behov
 • Stillingsopslag og jobportaler
 • Udvælgelse af kandidater
 • Jobsamtalen
 • Personlighedstests
 • Referencer og afgørelse
 • Ansættelsen af den nye medarbejder
 • Forskellige ansættelsesformer
 • Introduktion af nye kolleger
 • Mentorordninger
 • Medarbejderudvikling

Teamsammensætning

Når der skal nedsættes et nyt team eller en ny projektgruppe, ser vi ofte udelukkende på to ting: 1) hvem der har de nødvendige kompetencer og 2) hvem har tid. Men gennem det seneste årti har forskningen gang på gang dokumenteret, at det faktisk er vigtigere, at en gruppe er mangfoldigt sammensat, end at gruppens enkelte medlemmer er de mest kompetente til opgaven (“diversity triumphs ability”).

Derfor giver det god mening ikke bare at kigge på relevante kompetencer og tid til rådighed, men også at kigge på, hvordan gruppen eller teamet sammensættes. Både når der skal etableres et nyt team eller når der skal rokeres rundt eller ændres på sammensætningen i en eksisterende gruppe. 

Dette gøres ved at kigge nærmere på, hvordan den nuværende sammensætning kan forbedres, men i lige så høj grad ved at sætte fokus på, hvordan gruppens viden og potentiale måske i endnu højere grad kan udnyttes og bringes i spil for derved at styrke både det innovative og det effektive samarbejde i gruppen, og dermed også den samlede performance.

De gode råd og anbefalinger omkring teamsammensætning er udarbejdet af Ph.D. Susanne Justesen fra Innoversity Copenhagen, på baggrund af egen samt andres forskning i samarbejde, diversitet og innovation i grupper.

Socialt samvær

Det er mindst lige så vigtigt for en arbejdsplads, at alle har noget til fælles og noget at samles om, som at de enkelte medarbejderes særtræk anerkendes. Det er meget forskelligt, hvad der binder en arbejdsplads og et hold af kolleger sammen. Socialt samvær er én måde at ryste medarbejderne sammen, men de fleste virksomheder har også nogle fælles historier og idealer, som loyale medarbejdere tilslutter sig. Her gives gode råd til, hvordan I let og enkelt kan skabe sammenhold på arbejdspladsen.

 Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Lær jeres kolleger at kende
 • Sammenkomster
 • Markering af højtider og mærkedage
 • Tal pænt til hinanden
 • Uden mad og drikke…
 • Pause på mange måder

Konflikthåndtering

Konflikter udspringer ofte af forskellighed – vi bliver uenige på grund af forskellige temperamenter, holdninger, oplevelser, fagligheder, personlige overbevisninger, grænser og meget mere. Derfor er konflikt også et uundgåeligt element af mangfoldighed, og uenighed kan faktisk være produktiv. Her gives konkrete råd om, hvordan konflikter håndteres konstruktivt på mangfoldige arbejdspladser.

 Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Uenighed er værdifuldt
 • Klar kommunikation forebygger konflikter
 • Sådan løses konkrete konflikter
 • Kulturmøder
 • Følg op på nye kolleger og nye teams
 • Undgå negativ og positiv diskrimination

Eksterne relationer

Jeres kunder og samarbejdspartnere er forskellige. Tager I højde for det i jeres kommunikation til dem? Repræsenterer jeres medarbejderstab alle de forskelligartede ønsker og behov, som I skal imødekomme i jeres service af kunder og brugere?

 Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Mødet med kunder og brugere
 • Samarbejde med andre virksomheder
 • Højtider og mærkedage
 • Nye markeder og kundegrupper
 • Synliggør jeres indsats
 • Mangfoldig kommunikation
 • Virksomhedens sociale ansvar (CSR)
 • Frivillig i arbejdstiden

Derfor skaber mangfoldighed værdi

Det giver resultater på bundlinjen, når mangfoldigheden inddrages aktivt i virksomhedens arbejde og udvikling. Medarbejdernes forskellige kompetencer, perspektiver og baggrunde er en kilde til inspiration, nytænkning, sammenhold og meget mere, der direkte eller indirekte kan omsættes til økonomisk værdi. Vi giver her de vigtigste argumenter for at tage mangfoldighed på arbejdspladsen alvorligt og gøre en indsats for at udnytte potentialet.

Denne kategori vil gøre dig klogere på:

 • Innovation og produktudvikling
 • Tilfredshed hos kunder og medarbejdere
 • Nye markeder og kundegrupper
 • Effektiv og kvalificeret opgaveløsning
 • Branding og rekrutteringBrug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline