Danish English
danish diversity charter

Aldersmangfoldighed: Best practice fra Arriva og Dansk Supermarked vækker opsigt i Bruxelles

I starten af februar afholdt de nationale chartre for mangfoldighed i EU det første af deres to årlige møder i Bruxelles. Under en paneldebat om aldersmangfoldighed bidrog Det danske charter for mangfoldighed med et oplæg om Arrivas seniorpolitik og Dansk Supermarkeds syn på work-life balance.

”Hos Arriva er mangfoldighed en del af vores DNA. Om det så gælder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, seniorer eller noget helt tredje, så gør vi vores bedste for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alles kompetencer. Vi har forskellige seniorordninger i Arriva, fordi vi vil strække os langt for at fastholde vores medarbejdere så længe som muligt, inden de går på pension,”
- siger Pernille Kiær, Diversity Manager hos Arriva. 

Læs mere ...

Internationalt virksomhedsnetværk inspireres af charterunderskrivere

Det danske charter for mangfoldighed sætter fokus på minoriteters inklusion og trivsel på det danske arbejdsmarked, og i samarbejde med det finske mangfoldighedscharter inviterede de på studietur i det danske erhvervsliv. Finske og danske virksomheder var repræsenteret, og sammen inspirerede de hinanden til nye initiativer på området. 

”Formålet med arrangementet er at skabe et rum for vidensdeling blandt de finske og danske virksomheder der aktivt arbejder med mangfoldighedsledelse. Vi håber at virksomhederne får sparret og delt ”best practice" med hinanden, og går fra studiebesøget med inspiration og idéer til ”next step” i forhold til eget arbejde med at øge og drage nytte af mangfoldigheden i egen organisation”, siger Jes Tiedemann fra Foreningen Nydansker og fortsætter: ”Det danske charter for mangfoldighed udgør en vigtig platform for vidensdeling omkring mangfoldighedsledelse i Danmark. For firmaer, der endnu ikke er så langt fremme på området, kan et arrangement som i dag være med til at inspirere og motivere.”

Læs mere ...

Odenseanske virksomheder i front for mangfoldighed

Odense Mangfoldighedscharter skyder i starten af marts et forløb i gang for 5-10 virksomheder, der skal arbejde for at udvikle konkrete mål for mangfoldighed i egen virksomhed. 

I Odense er det lokale mangfoldighedscharter på nuværende tidspunkt underskrevet af over 160 virksomheder, hvis topledelse mødes ca. fire gange om året til inspirationsmøder. I 2017 går en udvalgt gruppe virksomheder forrest i en ny, fokuseret indsats.

Læs mere ...

Chartervirksomheder deler erfaringer med Polen

Arla, Arriva, Det Danske Filminstitut, ISS Facility Services og IBM Danmark var i marts med Det danske charter for mangfoldighed på en studietur om mangfoldighedsledelse til Warszawa. Det blev til to dage med spændende diskussioner og udveksling af praksiserfaringer med virksomheder fra det polske mangfoldighedscharter.

Læs mere ...

Odense charter for mangfoldighed lanceret med et brag

Den 20. januar lancerede Odense Kommune sit lokale mangfoldighedscharter ved et eksklusivt arrangement, hvor blandt andre den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, bidrog. 75 fynske virksomheder havde allerede inden lanceringen tilsluttet sig, og dermed starter Odense Mangfoldighedscharter ud med et solidt fundament.

Læs mere ...

EU står sammen om mangfoldighed

Mangfoldighed er et varmt emne i EU, og 14 EU-lande har i dag et nationalt mangfoldighedscharter for virksomheder. Ved en konference i Paris i januar 2015 mødtes europæiske politikere med erhvervsledere for at inspirere hinanden til målrettede indsatser. 

”Mangfoldighedschartrene er et vigtigt redskab til at engagere europæiske virksomheder, og vi ved, at en underskrift betyder øget fokus på mangfoldighed og inklusion på den enkelte arbejdsplads. Det er et stort skridt på vejen til at sætte alle kompetencer i spil til gavn for hele Europa,"

- sagde EU-Kommissionens generaldirektør for justits, Paraskevi Michou, ved konferencen. 

Læs mere ...

Stærke videnspartnere bag charteret

 

Det danske charter for mangfoldighed bakkes op af en række organisationer med speciale i ét eller flere aspekter af mangfoldighed: Foreningen Nydansker, Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, LGBT Danmark og Cabi. Mød organisationerne her og læs mere om, hvordan de hver især arbejder for et arbejdsmarked med plads til alle.

Læs mere her.

Medarbejderne værdsætter mangfoldighed

StepStone har gennemført en undersøgelse blandt sine brugere, som tydeligt viser, at kandidater til danske arbejdspladser oplever mangfoldighed som et vigtigt aspekt af arbejdslivet. 47 % kigger ligefrem efter en mangfoldighedspolitik, når de leder efter en ny arbejdsplads.

Undersøgelsen er foretaget i 2013 og har fået mere en 2000 besvarelser. 60 % svarer, at det er vigtigt, at arbejdspladsen er inkluderende over for alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handicap. Under 7 % svarer, at det ikke er vigtigt. 47 % oplever, at det har betydning ved jobskifte, om den kommende arbejdsplads har en mangfoldighedspolitik.

Deltagerne i undersøgelsen har ligeledes fået mulighed for at skrive en kommentar til, hvorfor de oplever det som vigtigt, at arbejdspladsen er inkluderende og mangfoldig. I mange kommentarer lægges der vægt på, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet så vel som i samfundet. Et eksempel herpå lyder: ”Jeg er ikke selv helt "firkantet", og derfor skal jeg have plads til at være den jeg er, og det skal mine kollegaer også”

Læs mere ...

Aarhusianske virksomheder samles om mangfoldighed

Aarhus Kommune har nedsat et Advisory Board af 17 virksomhedsledere, selvstændige og politikere, som vil gå forrest for at styrke mangfoldighed og integration i Aarhus. Det sker som led i lanceringen af Aarhus Charter for Mangfoldighed. Det nye Advisory Board skal sætte gang i charterets indsatser og bistå kommunen i sine bestræbelser på at skabe et mere mangfoldigt erhvervsliv.

I denne uge mødtes advisory boardet for første gang. Opgaven bliver at skabe et netværk blandt de aarhusianske virksomheder, hvor der udveksles erfaringer med at skabe mangfoldighed, inklusion og integration på arbejdspladserne i Aarhus.

Læs mere ...

Siemens markerer underskrift

Siemens er en global virksomhed, og på arbejdspladserne i Danmark har Siemens mere end 800 internationale medarbejdere. Derfor er mangfoldighed afgørende for virksomheden, der for nyligt har afholdt en mangfoldighedsdag for medarbejderne, hvor de blandt andet underskrev Det danske charter for mangfoldighed. 

”Diversitet er en styrke for Danmark, og det er en styrke for Siemens. Mangfoldighed betyder at være åben over for alle. Vi skal have en åben kultur på vores arbejdspladser – og man må finde sig i for eksempel en finsk chef!”, grinede Siemens’ CEO, Jukka Pertola, til de mange medarbejdere, som var mødt op til mangfoldighedsdagen.

Læs mere ...

Konference: Mangfoldighed i praksis

Gør forskelle til fordel

Onsdag den 25. februar stilles der skarpt på praktisk mangfoldighedsledelse ved en stor konference for virksomheder i København. Her kan alle typer virksomheder lade sig inspirere til at omsætte forskelle i køn, alder, etnicitet og meget mere til forretningsmæssige fordele.

Konferencen afholdes onsdag den 25. februar kl. 8.30-13.00 i Falkoner Centret i København.

Læs mere ...

Det er talentet, der tæller

Danskhed har mange ansigter, og dygtige danskere er en mangfoldig gruppe. Det er budskabet i en ny kampagne under overskriften ’Det er talentet, der tæller’, som Det danske charter for mangfoldighed har støttet, og hvor blandt andre Wilson Kipketer deltager. Kampagnen viser 12 danske sportstalenter, som alle har udenlandske rødder, og sætter dermed fokus på, at Danmark styrkes når bidrag udefra bydes velkommen. 

Læs mere ...

Det danske charter for mangfoldighed er i luften

Nyt initiativ sætter fokus på værdien af forskellighed på danske arbejdspladser og samler erhvervsaktører om at styrke det mangfoldige arbejdsmarked.

Det danske charter for mangfoldighed er et dokument, som virksomhedsnetværk og enkelte virksomheder kan tilslutte sig, hvorved de tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed på det danske arbejdsmarked og arbejder for at alle menneskelige ressourcer og kompetencer kommer i spil. Charteret har det overordnede formål at fremme inklusion og mangfoldighed og modvirke diskrimination på det danske arbejdsmarked.

Læs charteret og skriv under her.

Læs mere ...

Arla giver et skub for bedre inklusion

Tinna C. Nielsen

Med henblik på at geare organisationen til at klare sig på et globalt marked, håndtere stigende kompleksitet og rekruttere de bedste folk, arbejder Arla Foods aktivt med ”inclusion nudges”. Det betyder, at ledere og medarbejdere får et skub for at ændre instinktive mønstre og ubevidste forestillinger, der står i vejen for inklusion og mangfoldighed. Interview med Tinna Nielsen, Head of Diversity, Inclusion & Collaboration i Arla Foods.

Læs mere ...Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline