Danish English
danish diversity charter
  • Home
  • Nyheder
  • Internationalt virksomhedsnetværk inspireres af charterunderskrivere

Internationalt virksomhedsnetværk inspireres af charterunderskrivere

Det danske charter for mangfoldighed sætter fokus på minoriteters inklusion og trivsel på det danske arbejdsmarked, og i samarbejde med det finske mangfoldighedscharter inviterede de på studietur i det danske erhvervsliv. Finske og danske virksomheder var repræsenteret, og sammen inspirerede de hinanden til nye initiativer på området. 

”Formålet med arrangementet er at skabe et rum for vidensdeling blandt de finske og danske virksomheder der aktivt arbejder med mangfoldighedsledelse. Vi håber at virksomhederne får sparret og delt ”best practice" med hinanden, og går fra studiebesøget med inspiration og idéer til ”next step” i forhold til eget arbejde med at øge og drage nytte af mangfoldigheden i egen organisation”, siger Jes Tiedemann fra Foreningen Nydansker og fortsætter: ”Det danske charter for mangfoldighed udgør en vigtig platform for vidensdeling omkring mangfoldighedsledelse i Danmark. For firmaer, der endnu ikke er så langt fremme på området, kan et arrangement som i dag være med til at inspirere og motivere.”

IBM var første stop på studieturen. De underskrev charteret i 2013 og anbefaler, at flere virksomheder følger trop. Som det er tilfældet med IBM, er de fleste virksomheder afhængige af innovativ forretningsudvikling, og også i denne konkrete sammenhæng giver det utrolig god mening at arbejde med mangfoldig og inklusion på arbejdspladsen. IBM har i en lang årrække investeret aktivt i mangfoldig medarbejderkultur, og har en mangfoldighedspolitik der strækker sig mere end 60 år tilbage i tiden.

Henrik Bodskov, Adm. Direktør for IBM Danmark giver positivt udtryk for den voksende nationale opmærksomhed på diversitet i arbejdsstyrken:

"Hvis vi skal sikre Danmark som fremtidigt vækstcenter, så skal vi udnytte al det menneskelige potentiale, vi har til rådighed. Det duer ikke at udelukke grupper fra arbejdsmarkedet grundet køn, religion el. lign. Det har vi som virksomheder og samfundsaktører et stort medansvar for. I fremtiden bliver det endnu vigtigere, at vi agerer innovativt - og kreativitet trives nu engang bedst i mangfoldige teams."

CSR Manager i IBM, Sanne Urbak er ligeledes begejstret og supplerer:

”Virksomhedsbesøget er en anerkendelse af IBM som foregangsvirksomhed på mangfoldighedsområdet. Vi vil gerne give vores erfaring videre, som arbejdsplads med fokus på mangfoldighed, fordi vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Det at dele erfaringer er en utrolig vigtig del af det.” 

Internationale talenter og mangfoldige teams

Efter en udbytterig formiddag hos IBM gik turen til Det danske charter for mangfoldigheds lokaler, hvor Nikolaj Lubanski fra Copenhagen Capacity var inviteret til at give en præsentation om rekruttering og fastholdelse af internationale talenter i København. Præsentationen blev efterfulgt af udbytterige diskussioner om, hvordan man engagerer medarbejdere og ledelse i at arbejde med diversitet, og de deltagende virksomheder fik delt deres nuværende udfordringer med mangfoldighedsledelse. 

Andendagen bød på et besøg hos ISS, hvor det var hhv. Ayhan Can, chef for CSR og Jobudvikling, og Lotte Holck, forskningskonsulent i CSR og Jobudvikling, der præsenterede virksomhedens arbejde med mangfoldighedsledelse. De præsenterede bl.a. et studie, der viser, at virksomhedens mangfoldige teams giver større profit end de mindre mangfoldige (læs mere her). I en afsluttende workshop diskuterede deltagerne fremtidige udfordringer og løsninger inden for det generelle arbejde med mangfoldighedsledelse.

Studiebesøget affødte positive reaktioner hos både de deltagende virksomheder og chartrenes repræsentanter. En evalueringen af besøget viste, at alle fandt det interessant og lærerigt, og at særligt udvekslingen af erfaringer virksomhederne imellem var udbytterigt.

Deltagerne i studiebesøget var repræsentanter fra IBM, ISS, Tokmanni Oy, DNA, MPY Palvelut, ManpowerGroup, Ordbogen.com og Odense Mangfoldighedscharter.  

 Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline