Danish English
danish diversity charter
  • Home
  • Nyheder
  • Aldersmangfoldighed: Best practice fra Arriva og Dansk Supermarked vækker opsigt i Bruxelles

Aldersmangfoldighed: Best practice fra Arriva og Dansk Supermarked vækker opsigt i Bruxelles

I starten af februar afholdt de nationale chartre for mangfoldighed i EU det første af deres to årlige møder i Bruxelles. Under en paneldebat om aldersmangfoldighed bidrog Det danske charter for mangfoldighed med et oplæg om Arrivas seniorpolitik og Dansk Supermarkeds syn på work-life balance.

”Hos Arriva er mangfoldighed en del af vores DNA. Om det så gælder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, seniorer eller noget helt tredje, så gør vi vores bedste for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alles kompetencer. Vi har forskellige seniorordninger i Arriva, fordi vi vil strække os langt for at fastholde vores medarbejdere så længe som muligt, inden de går på pension,”
- siger Pernille Kiær, Diversity Manager hos Arriva. 

I Arriva er gennemsnitsalderen for de ansatte 50 år, og i virksomheden ser de det som en stor styrke at have medarbejdere fra forskellige generationer. Hos Arriva opleves de ældre buschauffører som en ressource. De er glade for deres job og kan fx hjælpe de yngre chauffører ved at dele deres erfaringer, og de yder en service og omhyggelighed, der efterspørges af kunderne. 

Når en buschauffør i Arriva fylder 60 år, inviteres vedkommende og dennes partner/ægtefælle til en seniorkursusdag. På denne dag gennemgås bl.a. lovgivning og pensionsregler, og der lægges op til en diskussion af, hvordan arbejdspladskulturen i organisationen kan udvikles, så medarbejderen har mulighed for og motiveres til at blive på arbejdspladsen så længe som muligt. Kursusdagen er blevet et påskønnet tiltag blandt medarbejderne, der føler sig hørt og får ny, brugbar viden. 

Helt konkret tilbyder Arriva deres medarbejdere at arbejde 80% eller 90% af fuldtid til den tilsvarende løn, men til den samme pensionsindbetaling fra arbejdsgiver som tidligere. Ved en individuel samtale med nærmeste leder kan det fx også aftales, at medarbejderen arbejder hver anden uge, eller hvad der passer vedkommende bedst, og som kan passe i den enkelte afdeling Seniorpolitikken i Arriva er blevet en naturlig del af arbejdspladsen og falder i tråd med andre lignende tiltag, der fremmer mangfoldighed i Arriva.

Work-life balance

I Dansk Supermarked er seniorpolitikken lagt på hylden efter gentagne oplevelser med medarbejdere, der havde svært ved at identificere sig med betegnelsen ”senior”. HR-afdelingen besluttede i stedet at udvikle en mere bredt favnende work-life balance-politik, så den fleksibilitet, der tidligere primært hjalp de ældre medarbejdere, nu kommer alle i organisationen til gode. 

Dansk Supermarked har i forlængelse heraf udviklet en manual til den årlige medarbejdersamtale, der kan hjælpe den nærmeste leder, så han eller hun gennem en naturlig samtale kan møde medarbejderen, hvor de er i deres liv lige nu, og spørge ind til, hvad der skal til for, at deres arbejdsliv og hverdag – og balancen mellem dem – fungerer optimalt.

Det kan eksempelvis være ændrede arbejdstider uden aften- og weekendarbejde, fordi medarbejderen har små børn eller ønsker at efteruddanne sig. Work-life balance-politikken giver syn for det hele menneske og med den anerkender Dansk Supermarked, at der kan være mange årsager – og ikke blot alderdom – til, at en medarbejder fx kan have et ønske om at gå ned i tid. 

”Vi har ikke en stor, fantastisk work-life balance-politik, men vi ønsker, at møde medarbejderne til en snak om, hvorvidt det hele balancerer, og hvordan vi som virksomhed kan gå ind og støtte den enkelte,” 
- siger Annette Vittrup, Senior HR Partner, Diversity, i Dansk Supermarked. 

Begejstring i Bruxelles

I EU bliver Danmark anset som front-runner på mangfoldighedsområdet, og det mangeårige fokus på aldersmangfoldighed i danske virksomheder var årsagen til, at det danske charter var inviteret til at bidrage til paneldebatten i Bruxelles med input fra Arriva og Dansk Supermarked. De to cases vakte stor interesse blandt de nationale chartre, især hos det polske, ungarske og irske charter, hvis underskrivere aktuelt står over for udfordringer relateret til inklusion af forskellige generationer. I debatten deltog også også repræsentanter fra AGE Platform Europe, European Youth Forum og forsikringsvirksomheden AXA fra Spanien. 

Mødet i Bruxelles er et godt eksempel på, hvordan det danske charter fungerer som platform for deling af underskriveres erfaringer og best practice.

 Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline