Danish English
danish diversity charter
  • Home
  • Om mangfoldighed

Mangfoldighed gør stærk

Mangfoldighed betegner, at alle mennesker er forskellige. Det gælder både i forhold til personlige forhold som køn, alder, religion, etnisk oprindelse og seksualitet og om uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere. 

Danmarks demografi ændrer sig. Der er flere seniorer på arbejdsmarkedet, flere udlændinge, indvandrere og flygtninge, uddannelserne bliver flere og mere forskellige og så videre. Derfor skal arbejdsgivere i endnu højere grad end tidligere kunne håndtere forskellige medarbejdere. Kundeskaren ændrer sig tilsvarende, og flere og flere danske virksomheder arbejder internationalt, hvorfor omstillingsparathed er altafgørende.

Læs mere ...

Forskelle skal ledes

Mangfoldighedsledelse er en ledelsesretning, som viser vejen til, hvordan medarbejdernes forskellighed kan skabe forretningsmæssig værdi. Et frugtbart arbejdsmiljø består af en inkluderende kultur, hvor medarbejderne oplever sig som en del af fællesskabet, og samtidig opmuntrer alle til at udfolde egne kompetencer og særtræk.

Undersøgelser har vist, at teams, hvor medlemmerne er forskellige præsterer væsentligt bedre end teams, hvor medlemmerne ligner hinanden. Forsøg har peget på, at samarbejdet er optimalt, når der ikke er mere end 70 % af en gruppe, som ligner hinanden på køn, alder, uddannelse eller anciennitet.

Se flere tal og fakta om mangfoldighed her.

Praktisk mangfoldighedsledelse dyrker forskelle frem for ligheder, og for ledere drejer det sig om at have blik for hvilke særlige evner og perspektiver hver enkelt kan bidrage med. Find værktøjer til daglig mangfoldighedsledelse her.

Drag nytte af mangfoldighed i hverdagen

Her finder I en række anvendelig værktøjer, der kan hjælpe jer til at give jeres medarbejdere de bedste udfoldelsesmuligheder og omsætte deres kompetencer til udvikling og vækst for virksomheden!

Læs mere ...

Forskning i mangfoldighed på arbejdsmarkedet

Forskere har interesseret sig for mangfoldighedsledelse og de resultater forskellighed giver for forretning og virksomhed i mindst tre årtier.

Her finder du interessante undersøgelser og teorier som omhandler mangfoldighed på arbejdspladser.

Læs mere ...

Mangfoldighed og inklusion i praksis

Jeres arbejdsplads kan finde inspiration til mangfoldighedsledelse i disse gode eksempler på, hvordan andre virksomheder har arbejdet med inklusion, mangfoldighedsledelse og innovation.

Læs mere ...Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline