Danish English
danish diversity charter

Forskning i mangfoldighed på arbejdsmarkedet

Forskere har interesseret sig for mangfoldighedsledelse og de resultater forskellighed giver for forretning og virksomhed i mindst tre årtier.

Her finder du interessante undersøgelser og teorier som omhandler mangfoldighed på arbejdspladser.

 Mangfoldighedsundersøgelsen

StepStones mangfoldighedsundersøgelse fra sommeren 2013 viser tydeligt, at mangfoldighed og inklusion er en vigtig faktor, når kandidater skal finde den helt rigtige arbejdsplads. Resultaterne er baseret på mere end 2.000 besvarelser fra kandidater – både i arbejde og ledige – ligeligt fordelt på køn.

Innovation og effektivitet hos københavnske virksomheder

Som led i Københavns Mangfoldighedscharter deltog 20 virksomheder i projektet Innovækst, som fokuserede på at øge mangfoldigheden i udvalgte afdelinger og derved øge gruppernes innovation og effektivitet. Projektet blev udført i et samarbejde mellem Innoversity Copenhagen og Foreningen Nydansker.

Lederes opfattelse af integration på arbejdsmarkedet

Interesseorganisationen Lederne har i 2014 lavet en undersøgelse af medlemmernes holdning til og oplevelser med medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdspladsen. Resultaterne fremhæver blandt andet innovation og idéudvikling som positive effekter af etnisk mangfoldighed, mens sproglige og kulturelle misforståelser kan være udfordringer.

McDiversity

En undersøgelse foretaget af Foreningen Nydansker, der kortlægger McDonald’s praktiske mangfoldighedsarbejde, herunder hvordan mangfoldigheden manifesterer sig i og udspiller sig i samarbejdsrelationer og ledelsespraksis i syv af McDonald’s 83 restauranter i Danmark.

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

ISS foretog i 2011 en sammenligning af indtjeningen i mangfoldige teams og i teams, hvis medarbejdere lignede hinanden. Og konklusionen var, at de mangfoldige teams havde en 3,7 % højere indtjening end ikke-mangfoldige teams.

.

Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline