Danish English
danish diversity charter

Medarbejderne værdsætter mangfoldighed

StepStone har gennemført en undersøgelse blandt sine brugere, som tydeligt viser, at kandidater til danske arbejdspladser oplever mangfoldighed som et vigtigt aspekt af arbejdslivet. 47 % kigger ligefrem efter en mangfoldighedspolitik, når de leder efter en ny arbejdsplads.

Undersøgelsen er foretaget i 2013 og har fået mere en 2000 besvarelser. 60 % svarer, at det er vigtigt, at arbejdspladsen er inkluderende over for alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handicap. Under 7 % svarer, at det ikke er vigtigt. 47 % oplever, at det har betydning ved jobskifte, om den kommende arbejdsplads har en mangfoldighedspolitik.

Deltagerne i undersøgelsen har ligeledes fået mulighed for at skrive en kommentar til, hvorfor de oplever det som vigtigt, at arbejdspladsen er inkluderende og mangfoldig. I mange kommentarer lægges der vægt på, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet så vel som i samfundet. Et eksempel herpå lyder: ”Jeg er ikke selv helt "firkantet", og derfor skal jeg have plads til at være den jeg er, og det skal mine kollegaer også”

Mangfoldighed inspirerer og udfordrer

Derudover tilkendegiver mange, at forskellighed giver interessante og inspirerende arbejdspladser. Eksempelvis skriver en: ”En inkluderende arbejdsplads giver mangfoldighed i opgaveløsningen og udfordrer organisationens kultur og værdier”. Et andet eksempel på samme tilgang lyder: ”Jo flere forskellige typer mennesker der er på en arbejdsplads, jo flere idéer og forskellige vinkler giver det til at få arbejdet gjort”

I undersøgelsen indgår også spørgsmålet ”Hvad betyder det for dig personligt at arbejde på en mangfoldig arbejdsplads”. Her er igen givet mange svar, som tilkendegiver, at mangfoldighed gavner arbejdsmiljøet og udfordrer medarbejderne til at finde kreative løsninger. Et eksempel på dette er følgende besvarelser: ”At alle føler sig som en del af virksomheden og føler de kan tale frit. Nye ideer og forbedringer kommer ofte fra medarbejderne” samt ”Bedre løsninger, andre perspektiver på opgaverne, bedre innovation og sjovere hverdag”.

Oplevelser af forskelsbehandling

33 % tilkendegiver, at de selv har oplevet at en arbejdsgiver har været ikke-inkluderende over for dem og beskriver konkrete oplevelser af diskrimination og eksklusion i kommentarfeltet. Her gives eksempler på mange personlige forhold, som har givet anledning til forskelsbehandling, fx køn, alder, faglighed, race, sprog og meget mere.

Det gælder både i forhold til det faglige, hvor en person eksempelvis beskriver, hvordan opgaver blev fordelt på baggrund af køn: ”Ved at fordele flere tekniske opgaver kun til mænd og antage, at kvinder har sværere ved tekniske opgaver”

Andre har oplevet eksklusion i forhold til fællesskabet og det sociale miljø på arbejdspladsen. En person fortæller eksempelvis om at være ansat på andre vilkår end de øvrige ansatte: ”Da jeg arbejdede på flex - 20 timer om ugen - var jeg ikke en rigtig del af virksomheden. Alt det sociale skete efter jeg var gået hjem”.

Undersøgelsen er foretaget blandt brugere af StepStone. Lige mange mænd og kvinder har svaret, og blandt deltagerne var 65 % i arbejde, og 30 % var jobsøgende.

Læs mere om undersøgelsen og om mangfoldighedsledelse på StepStones site www.forskelle.dkBrug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline