Danish English
danish diversity charter
  • Home
  • Nyheder
  • Det danske charter for mangfoldighed er i luften

Det danske charter for mangfoldighed er i luften

Nyt initiativ sætter fokus på værdien af forskellighed på danske arbejdspladser og samler erhvervsaktører om at styrke det mangfoldige arbejdsmarked.

Det danske charter for mangfoldighed er et dokument, som virksomhedsnetværk og enkelte virksomheder kan tilslutte sig, hvorved de tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed på det danske arbejdsmarked og arbejder for at alle menneskelige ressourcer og kompetencer kommer i spil. Charteret har det overordnede formål at fremme inklusion og mangfoldighed og modvirke diskrimination på det danske arbejdsmarked.

Læs charteret og skriv under her.

Charteret har fokus på mangfoldighed helt bredt og søger at udbrede budskabet, at forskellighed er en styrke, hvad enten det gælder etnicitet, religion, køn, alder, arbejdsevne, uddannelsesbaggrund, familiestatus eller noget helt syvende. Initiativet bygger på ledelsesretningen mangfoldighedsledelse, som anskuer mangfoldighed som et middel til vækst, innovation og et frugtbart arbejdsmiljø for virksomheder i alle brancher.

Det danske charter for mangfoldighed udspringer af gode erfaringer fra Københavns Kommune. Københavns Mangfoldighedscharter har eksisteret siden 2011 og er underskrevet af mere end 580 virksomheder. Samtidig er der en række andre virksomhedsnetværk, som også arbejder med mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet, både i kommunal og privat kontekst. Vi samler nu alle netværk i Danmark under ét for at skabe sammenhæng og overblik i indsatsen.

Få overblik over charterets partnere her. 

Det danske charter for mangfoldighed er altså en slags paraplyorganisation for alle de forskellige danske indsatser, som har fokus på mangfoldighed. Her samles viden og erfaringer fra de lokale indsatser og iværksættes centrale kampagner, som sætter mangfoldighed på dagsordenen, og udvikler redskaber og metoder inden for mangfoldighedsledelse. Derudover repræsenterer Det danske charter for mangfoldighed Danmark i et europæisk netværk af mangfoldighedschartre og bidrager dermed til en international indsats for at fremme mangfoldighed og modvirke diskrimination.

Det er Foreningen Nydansker som med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har etableret Det danske charter for mangfoldighed. Det sker i samarbejde med flere danske kommuner, en række virksomheder og relevante interesseorganisationer. Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline