Danish English
danish diversity charter
  • Home
  • Nyheder
  • Chartervirksomheder deler erfaringer med Polen

Chartervirksomheder deler erfaringer med Polen

Arla, Arriva, Det Danske Filminstitut, ISS Facility Services og IBM Danmark var i marts med Det danske charter for mangfoldighed på en studietur om mangfoldighedsledelse til Warszawa. Det blev til to dage med spændende diskussioner og udveksling af praksiserfaringer med virksomheder fra det polske mangfoldighedscharter.

Målet med studieturen var at give de polske og danske virksomheder, som er mest ambitiøse i arbejdet med mangfoldighed, ny inspiration til de hjemlige indsatser og anledning til at diskutere diversitet i praksis med ligesindede.

”Det var meget inspirerende at høre om de andre virksomheders erfaringer med mangfoldighed. Det gav anledning til at reflektere over vores egen indsats i Arla. Samtidig var det tankevækkende, hvor forskellige vilkår de danske og polske virksomheder opererer under”,

- fortæller Mette Dimes Høeberg, Succession and Leadership Manager i Arla om sit udbytte af studieturen.

Mangfoldighedsindsatser er påvirket af kultur og samfundsstruktur

Alle de deltagende virksomheder opererer på tværs af grænser, og derfor er forskellighed et naturligt element både internt og eksternt. Alligevel var der store forskelle i de holdninger, udfordringer og indsatser, som blev præsenteret i løbet af besøget.

De polske virksomheder operer eksempelvis i en kontekst præget af konservative kønsopfattelser og tabuisering af homoseksualitet, som besværliggør implementeringen af mangfoldighedsledelse. I Danmark er der større åbenhed over for at diskutere køn og seksualitet på arbejdspladserne. De danske virksomheders mangfoldighedsarbejde er primært fokuseret på etnicitet og religion, men disse emner fylder ikke meget for de polske virksomheder, da indvandringen til Polen er begrænset.  

Derudover betyder forskellene på de to samfund, at mangfoldighed inkluderer forskellige typer indsatser. De polske virksomheder fremlagde flere sundhedsprojekter, hvor medarbejderne kan få hjælp til at håndtere eksempelvis stress og misbrug, som eksempler på mangfoldighedsinitiativer; i Danmark varetages de opgaver hovedsageligt af velfærdssamfundet eller private sundhedsforsikringer.

Inddragelse af hele organisationen er afgørende

På trods af forskelle kunne deltagerne også finde en række ligheder mellem de to lande og de enkelte arbejdspladser. De var eksempelvis enige om, at succes afhænger af, at topledelsen tager ejerskab og viser vejen for mangfoldighedsindsatser. Netop sådan har den globale virksomhed, IBM, gjort sig til frontløber.

”Ledelsen i IBM har haft mangfoldighed på dagsordenen i mere end 100 år. Dermed har vi også påvirket samfundsdebatten, fx da IBM’s ledelse på et tidligt tidspunkt tog et klart standpunkt og opdaterede sin anti-diskriminationspolitik til også at omfatte seksuel orientering og dermed helt eksplicit bød LGBT-personer velkommen i virksomheden,”

- fortalte Sanne Urbak, Manager CSR and Employer Branding i IBM Danmark, tilhørerne i Warszawa.

De polske deltagere var også meget inspirerede af, hvordan danske ISS måler effekten af mangfoldighedsarbejdet på bundlinjen, og hvordan Arla sætter mål for at begrænse homogeniteten i sine teams og afdelinger. Det er begge eksempler på, hvordan ledelsen motiveres til og fastholdes i engagementet i mangfoldighed.

Virksomhederne var også enige om, at de menige medarbejdere skal involveres, hvis mangfoldighedens potentiale skal forløses. Mange virksomheder havde erfaringer med at træne ledere og mellemledere i at praktisere mangfoldighedsledelse i sine teams. I Orange Polska har man gode erfaringer med at inddrage medarbejderne på en sjov måde ved det såkaldte ”Diversity Game”, hvor der leges med inddragelse af forskelle i dagligdagssituationer.

Et andet eksempel, som inspirerede deltagerne, var hvordan Arriva har formaliseret inddragelsen af medarbejderne ved at etablere et ”Diversity Board”, som består af et mangfoldigt udvalg af medarbejdere, der har til opgave er at rådgive ledelsen i mangfoldighedsspørgsmål.

Studieturen til Warszawa blev arrangeret i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker/Det danske charter for mangfoldighed og Polens mangfoldighedscharter. Rejsen var støttet af EU-Kommissionen. Brug jeres forskelle i hverdagen...

hent app’en "Mangfoldig Hverdag"
i "App Store" el. "Google Play"!

Copyright © Det danske charter for mangfoldighed 2014

Tilmelding til Nyhedsbrev

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline